Fair Play Program – Uczy bycia i życia!

8 września 2018

Uczestnicy pierwszego historycznego Fair Play Festiwalu zorganizowanego w Mrągowie w 2018 r. mieli okazję podsumować swój udział w pierwszej, pilotażowej edycji Fair Play Programu. Wolontariusze sportowi i liderzy z Powidza, Pucka, Mieroszyna, Nowej Góry, Maszewa Dużego i Mrągowa prezentują swoją opinię na temat wartości Fair Play Programu

Film powstał w ramach wydarzenia podsumowującego 2-letnie partnerstwo strategiczne "Football can make the change" z czeską organizacją INEX-SDA w ramach programu Erasmus+
akm
Operator programu:
LOGO MSIS
Młodzieżowe Stowarzyszenie
Inicjatyw Sportowych
a.mierkowski@msis.pl
All Rights Reserved
©MSIS