Skorzystaj z poradnika Fair Play Programu

15 grudnia 2018

Inspiracją do stworzenia niniejszej publikacji jest piłka nożna. Futbol to fenomen XXI wieku, każdego dnia zdumiewa, zachwyca, wzbudza emocje wśród setek milionów osób na całym świecie. Ostatni finał Mistrzostw Świata rozgrywany w Rosji oglądało przed telewizorami ponad 160 mln osób. Najlepsi piłkarze osiągają status herosów naszych czasów, za ich życia powstają o nich filmu, książki, stawiane są pomniki. Piłka nożna to także kontrowersje: pojawiająca się korupcja, doping, przedmiotowe traktowanie zawodników, nierówne traktowanie kobiet i mężczyzn…  

Kliknij aby pobrać Fair Play Poradnik

Dwa lata temu postawiliśmy sobie pytania: czy jesteśmy w stanie wykorzystać siłę i potencjał piłki nożnej do rozwiązywania problemów społecznych związanych z codziennymi problemami młodych ludzi? Czy sport może pomóc młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji społecznej przełamywać i przezwyciężać bariery? Czy piłka nożna może być wykorzystywana przez nauczycieli/pracowników młodzieżowych w edukacji, nie tylko na lekcjach wychowania fizycznego? Podjęliśmy wyzwanie znalezienia odpowiedzi.
Zajęliśmy się opracowaniem pomysłu, który mógłby służyć jako wsparcie dla młodzieży (także i dzieci) oraz dla osób pracujących z młodzieżą w obszarze edukacji i wychowania. Dzisiaj z pewną dozą satysfakcji możemy powiedzieć: tak piłka nożna może pomagać rozwiązywać problemy społeczne. Tak, piłka nożna może pomagać przezwyciężać bariery, które napotyka młodzież. Tak, piłka nożna może służyć osobom pracującym z młodzieżą. Piłka nożna może umożliwiać osobom pracującym z młodzieżą i młodzieży rozwój kompetencji społecznych, zaangażowanie społeczne. Mamy nadzieję, że w dłuższej perspektywie ten program będzie wzmacniał relacje i więzi społeczne oraz wzbogacał uczestników o wiedzę i umiejętności niezbędne a zarazem przydatne w funkcjonowaniu z innymi ludźmi w dzisiejszym świecie, dlatego nadaliśmy mu nazwę Fair Play Programu, bo bycie Fair Play może wykraczać poza sport, poza piłkę nożną, bo bycie Fair Play to wartość i wzór postawy dla każdego i na każdy dzień.
Dzięki możliwościom i wsparciu finansowemu jakie daje program Erasmus+ zarządzany w Polsce przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, wspólnie z czeską organizacją INEX-SDA stworzyliśmy i zrealizowaliśmy 2-letnie partnerstwo strategiczne. W ramach partnerstwa mieliśmy możliwość uczenia się, poznawania, doświadczania i testowania różnych metod wykorzystania piłki nożnej w pracy społecznej. Do projektu zaangażowaliśmy także w sumie 24 pedagogów, trenerów, animatorów, nauczycieli i wspólnie z nimi przeprowadziliśmy pilotaż Fair Play Programu. Pilotaż był obserwowany przez badaczy Centrum Wyzwań Społecznych - Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizujących się w zagadnieniach społecznego zaangażowania sportu.
Fair Play Program to program edukacyjno-społeczny wykorzystujący unikatową na skalę światową metodę football3 oraz ideę grywalizacji, które odpowiednio wzbogacane i komponowane tworzą bardzo proste i pożyteczne narzędzie edukacji pozaformalnej dające możliwość rozwijania life skills (umięjętności życiowych) i social skills (umiejętności społecznych)
Pamiętajcie bycie Fair Play w życiu i na boisku to podstawa!
am    
Operator programu:
LOGO MSIS
Młodzieżowe Stowarzyszenie
Inicjatyw Sportowych
a.mierkowski@msis.pl
All Rights Reserved
©MSIS