Raport ewaluacyjny 2018 pilotażowej edycji

31 grudnia 2018

Raport został opracowany przez dr Pawła Zemburę pracownika Centrum Wyzwań Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, pracownik Sportimpakt.org
Program Fair Play to inicjatywa Młodzieżowego Stowarzyszenia Inicjatyw Sportowych (MSIS) – organizacji pozarządowej. MSIS to organizacja wdrażająca i uczestnicząca w różnorodnych programach wykorzystujących sport dla zmiany społecznej, wykraczającej poza sport. Program Fair Play jest jednym z takich działań. Inspiracje czerpie z zagranicznych doświadczeń, wykorzystując zmodyfikowane zajęcia piłki nożnej nazwane football3, ale wykracza poza standardowe ramy metodologii football3. Program jest bowiem kilkumiesięczną interwencją (zajęcia football3 są zaledwie jednym z jej elementów), łączącą kilka narzędzi w celu uzyskania konkretnej zmiany społecznej.
Kliknij tutaj by pobrać pełną wersję raportu
W badaniach wchodzących w skład ewaluacji zarówno wśród liderów, jak i uczestników podczas opowiadania o składowych i efektach programu, silny jest nacisk na umiejętności społeczne. Te umiejętności odnoszą się przede wszystkim do umiejętności komunikacji: rozwiązywania konfliktów, wyrażania swojej opinii, udziału w dialogu, budowania więzi między uczestnikami. Zarówno uczestnicy, jak i liderzy podkreślają zresztą wzrost kompetencji związanych z rozwiązywaniem konfliktów, wypracowywaniem wspólnych rozwiązań i negocjacji jako podstawowy efekt programu.
Operator programu:
LOGO MSIS
Młodzieżowe Stowarzyszenie
Inicjatyw Sportowych
a.mierkowski@msis.pl
All Rights Reserved
©MSIS