Startujemy z projektem Football3 for All

20 kwietnia 2019

Wspólnie z organizacjami zrzeszonymi w streetfootballworld rozpoczęli realizację 3 letniego projektu Football3 for All (Football3 dla wszystkich) , którego celem  jest przygotowanie gruntu pod rozwój certyfikacji football3 w formie online wraz z działaniami uzupełniającymi. Spotkanie posłużyło do zatwierdzenia zaprojektowanego planu pracy, przeglądu celów projektu, kamieni milowych i harmonogramów oraz zapewnienia zrozumienia obowiązków każdej organizacji. Podczas spotkania zostały sformalizowane ścieżki komunikacji, dzięki czemu grupa partnerska pozostanie w bliskim kontakcie przez cały czas trwania projektu. Rozpoczęliśmy planowanie procesów mapowania:
  • Ścieżek certyfikacji i standardów certyfikacji
  • Forum uzyskania certyfikatu lub akredytacji
  • Potencjalnych platform dostarczania MOOC i ogólnego programu nauczania MOOC (treści cyfrowych)  
Fair Play Program reprezentowany był prze liderów: Macieja Mikołajczyka z Jabłoni Kościelnej i Artura Chomę z Mrągowa. Partnerstwo projektowe tworzą następujące organizacje: streetfootballworld - Berlin Balon Mundial - Turyn Albion in the community - Brighton CAIS - Lizbona RheinFlanke - Kolonia Inex-Sda - Czechy Oltalom - Węgry European Network of Sport Education - Kolonia FARE - Londyn
Spotkanie odbyło się 8-11.04.2019 w Kolonii.
Projekt dofinansowany ze środków programu Erasmus+  
Operator programu:
LOGO MSIS
Młodzieżowe Stowarzyszenie
Inicjatyw Sportowych
a.mierkowski@msis.pl
All Rights Reserved
©MSIS