Program otrzymał wsparcie Fundacji Orlen!

1 czerwca 2019

We współpracy z Fundacją Orlen - Dar Serca zamierzamy w ramach projektu "Fair Play Stacje w Fair Play Programie" zrealizować 3 działania, które docelowo wzmocnią realizację Fair Play Programu i aktywność liderów oraz Fair Play Drużyn w 20 lokalizacjach w Polsce.
Planujemy zorganizować: - 20 dodatkowych turniejów z football3 połączonych z promocją Celów Zrównoważonego Rozwoju - do wolontariatu w Fair Play Drużynach zaangażować pracowników PKN Orlen - we współpracy z Centrum Wyzwań Społecznych - Sportimpakt, wstępne badania wpływu programu w 2019 r. Fundacji dziękujemy za zaufanie!
Operator programu:
LOGO MSIS
Młodzieżowe Stowarzyszenie
Inicjatyw Sportowych
a.mierkowski@msis.pl
All Rights Reserved
©MSIS