Fair Play Akademia – relacja z pierwszego szkolenie

1 lipca 2019

Rozpoczynamy przygotowania do realizacji grywalizacji w 2019 r. Liderzy Fair Play Programu spotkali się w Mrągowie, by przygotować się do realizacji zadań grywalizacji zaplanowanych w 2019 r.  
Tematy bloków tematycznych podejmowanych podczas szkolenia były następujące:
  1. Jak przygotować organizację do współpracy z wolontariuszami? Jak i gdzie szukać wolontariuszy? Jak to promować?
  2. Zasad tworzenia Fair Play Drużyn – szczegółowe wytyczne. W tym omówienie procesu rekrutacji oraz zagadnień związanych z polityką ochrony dziecka
  3. Wprowadzenie wolontariuszy do tematu Fair Play Programu (w tym sprawy formalne: porozumienie, ubezpieczenie ect.). Zasady współpracy w ramach Fair Play Drużyny – tworzenie kontraktu
  4. Czym jest metoda football3 - teoria i praktyka
  5. Prezentacja założeń projektu Football3 for All
  6. Omówienie przebiegu zadania 1. organizacji przez Fair Play Drużynę, 16 otwartych zajęciach z football3
  7. Omówienie przebiegu zadania dodatkowego finansowanego przez Fundację Orlen. Organizacja przez Fair Play Drużyny lokalnych Fair Play Festiwal podsumowujący zajęcia z football3 oraz promujący Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ.


Szkolenie zostało przeprowadzone w Mrągowie, 28-30.06.2019 r., koordynowane przez Młodzieżowe Stowarzyszenie Inicjatyw Sportowych, w ramach projektu "Fair Play Program = Akademia + Drużyny + Grywalizacja + Forum + Badania" realizowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 r. koordynowanego przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, dofinansowane przez Fundację Orlen oraz przy merytorycznym wsparciu projektu Football3 for All, finansowanego z programu Erasmus+
Operator programu:
LOGO MSIS
Młodzieżowe Stowarzyszenie
Inicjatyw Sportowych
a.mierkowski@msis.pl
All Rights Reserved
©MSIS