Dobra praktyka z Maszewa Dużego

23 grudnia 2019

Maszewo Duże – budowanie i utrzymanie zespołu wolontariuszy

 

Dobra praktyka

Wyróżnikiem Maszewa, w którym zajęcia koncentrują się na przyszkolnym Orliku, jest mocna grupa wolontariuszy. Lider – Łukasz Rakowski stawia na budowanie silnych relacji w zespole a w rezultacie – wychowuje młodych liderów, którzy w coraz większym stopniu angażują się w różnorodne aktywności, również te powiązane z Fair Play Programem.  

Jak zostało to zrealizowane

Do grupy wolontariuszy rekrutowały się osoby, które nie są uczniami Lidera (który jest też nauczycielem WF w szkole obok Orlika). W obecnej grupie część osób trafiło poprzez otwartą rekrutację, w której najistotniejszą rolę pełnił otwarty nabór poprzez Lidera. Nie była natomiast efektywna promocja wolontariatu online, poprzez facebook np. dokumentując zeszłoroczne możliwości w programie (m. in. wyjazd grupy na turniej do Mrągowa, udział w międzynarodowym turnieju w Budapeszcie, współorganizacja międzynarodowych zawodów w Warszawie i w Mrągowie). Lider traktuje facebooka bardziej do informowania o aktywnościach na Orliku wspomniał, że w przyszłości będzie chciał też wykorzystać go bardziej promocyjnie – np. pokazując wartość z udziału w wolontariacie przez samych wolontariuszy.
W Fair Play Programie Lider angażuje wolontariuszy w kolejnych zadaniach rozszerzających program np. prowadzenie zajęć z football3 w języku angielskim, czy samodzielne organizowanie zajęć football3 dla młodszych uczestników (pod opieką Lidera). Jedna z młodych wolontariuszek-liderek, zaangażowana również w program w zeszłym roku , uczestniczyła w roli współorganizatora w koordynacji międzynarodowego turnieju football3 w Warszawie czy prowadziła zajęcia o football3 dla animatorów w trakcie wojewódzkiej konferencji pod auspicjami organizacji Orły Sportu. W wydarzeniu football3 & Global Goals uczestniczyło aż 20 wolontariuszy.
Oprócz tego Lider wykorzystuje różnorodne lokalne wydarzenia do budowania zespołu. Przykłady to wolontariat w trakcie lokalnych imprez biegowych RYKOwisko czy Górska Zadyszka, wspólne wyjście do leśniczówki.  

Co się musiało zadziać, by było to możliwe?

  • Konieczny był czas i uwaga poświęcona wolontariuszom przez Lidera i jego wkład w integrację i budowanie zespołu
  • Atrakcyjność wolontariatu dla wolontariuszy – ciągłe podnoszenie im poprzeczki i dawanie ambitnych zadań
  • Inspirujące przykłady – można zobaczyć co robią inni wolontariusze i jak się rozwijają
  • Bliskie relacje towarzyskie między wolontariuszami – np. budowane poprzez wspólne doświadczenia, integrację
  • Istotna jest też ciągłość programu, który zapewnia stały „dopływ zadań” dla wolontariuszy. W innym wypadku ich wymyślanie spadłoby na lider

Autor:  dr Paweł Zembura - sportimpakt.org  / Centrum Wyzwań Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego

Materiał zrealizowany w ramach projektu "Fair Play Program = Akademia + Drużyny + Grywalizacja + Forum + Badania" realizowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 r. koordynowanego przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz przy wsparciu finansowym Fundacji Orlen w ramach projektu Fair Play Stacje w Fair Play Programie

Operator programu:
LOGO MSIS
Młodzieżowe Stowarzyszenie
Inicjatyw Sportowych
a.mierkowski@msis.pl
All Rights Reserved
©MSIS