Dobra praktyka z Nowej Góry

24 grudnia 2019

Nowa Góra – budowanie zespołu wolontariuszy wokół lidera

Dobra praktyka

Marcin Sielczak – animator pracujący na Orliku w Nowej Górze bardzo dobrze radzi sobie w budowaniu zespołu i koordynacji pracy wolontariuszy. Był w stanie stworzyć zespół, który w znacznym stopniu „wyręcza” go z zadań w programie: np. przygotowując zajęcia football3 czy koordynując komunikację programu w mediach społecznościowych. Wyróżniającym aspektem w Nowej Górze było też prowadzenie zajęć w różnych lokalizacjach: zarówno w szkołach podstawowych, jak i na orlikach.  

Jak zostało to zrealizowane

Trzonem drużyny w Górze są uczniowie i byli uczniowie szkoły w Górze, z którymi ma styczność Lider. Część tej grupy uczestniczyła w pilotażowej edycji projektu Fair Play, a także brała udział w realizacji innych wydarzeń podejmowanych przez Lidera – jak choćby turnieje AMP Football. To właśnie ci bardziej doświadczeni wolontariusze prowadzili rekrutację do Fair Play Drużyny, do której wciąż zgłaszają się kolejni chętni.
W opinii Marcina wynika to trochę z charakterystyki miejscowości, gdzie nie ma dużej alternatywnej oferty spędzania wolnego czasu dla młodych ludzi. Druga sprawa to towarzyski cel, w którym wolontariusze biorą udział w programie. Doceniają to, że spotkania i gra nie jest skoncentrowana na wyczynie – dążeniu do wyniku. Przypomnieniu o tym służą comiesięczne spotkania integracyjne, w luźniejszej atmosferze. W przekonaniu Lidera wolontariusze czują się też docenieni za swoje wysiłki np. poprzez możliwość wzięcia udziału w wyjazdach na podsumowanie edycji pilotażowej.
Na pewno ważnym aspektem atrakcyjności wolontariatu jest wiele ról, w jakich występują młodzi ludzie. Marcin wiele zadań związanych z prowadzeniem zajęć football3 przekazuje wolontariuszom i muszą się z nich wywiązać np. fotografowanie zajęć, pisanie raportów czy przygotowywanie formuły zajęć. Te zadania są wymieniane między wolontariuszami, więc są ciągłym bodźcem do nauki czegoś nowego.
Zdecydowana większość zajęć odbywała się w szkołach, w klasach 1-3. Zajęcia odbywały się w trzech lokalizacjach, co wynikało z tego, że Lider chciał dostosować ich prowadzenie do zróżnicowanego zespołu wolontariuszy w programie. Przykładowo, część wolontariuszy uczyła się w szkołach średnich w Płocku, więc część zajęć football3 odbywała się właśnie w jednej ze szkół podstawowych w mieście.
Z obserwacji Marcina wprowadzanie zajęć football3 w klasach edukacji wczesnoszkolnej musi odbywać się powoli. Niektóre elementy są też trudniejsze dla małych dzieci do przyswojenia np. przyznawanie drugiej drużynie punktów fair play na zakończenie rozgrywki. Lider wspomniał, że realnie ten koncept dopiero przyswajają trzecioklasiści (nie kalkulują, żeby wygrać). Druga sprawa- młodszym dzieciom trudno przychodzi wybór zasad – trudno jest im dojść do wspólnego mianownika i wymaga to zaangażowania lidera. Na innych nauczycielach zajęcia football3 robią jednak wrażenie ze względu na to, że dzieci się między sobą komunikują – nie tylko mówią ale muszą też słuchać.  

Co się musiało zadziać, by było to możliwe?

  • Lider systematycznie pracował z mniejszą grupą wolontariuszy, która prowadziła dalszy nabór do zespołu – to wciąż „grupa znajomych”
  • Wcześniejsze kontakty lidera umożliwiły prowadzenie zajęć w różnych miejscach i rozwój programu poza obrębem Nowej Góry
  • Atrakcyjny dla wolontariuszy aspekt towarzyski zajęć jest dodatkowo wspierany przez Lidera, choćby poprzez „luźniejsze”, towarzyskie spotkania
  • Zaangażowania wolontariuszy wymaga ich zwiększająca się rola w realizacji zajęć i ich coraz większa odpowiedzialność, którą za nie ponoszą

Autor:  dr Paweł Zembura - sportimpakt.org  / Centrum Wyzwań Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego
Materiał zrealizowany w ramach projektu "Fair Play Program = Akademia + Drużyny + Grywalizacja + Forum + Badania" realizowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 r. koordynowanego przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz przy wsparciu finansowym Fundacji Orlen w ramach projektu Fair Play Stacje w Fair Play Programie
Operator programu:
LOGO MSIS
Młodzieżowe Stowarzyszenie
Inicjatyw Sportowych
a.mierkowski@msis.pl
All Rights Reserved
©MSIS