Liderzy Marcin i Łukasz promowali program podczas międzynardowego projektu #Gloknoco na uniwersytecie w Olomuncu

13 lutego 2020

W dniach 02 – 06 lutego 2020 r. wspólnie z Łukaszem Rakowskim uczestniczyliśmy  w międzynarodowym projekcie Gloknoco - Global Sport for Development and Peace Knowledge Collaborative zorganizowanym w Ołomuńcu (Czechy) dzięki dofinansowaniu z programu Erasmus + oraz współpracy z partnerami. W konferencji wzięli udział studenci z trzech europejskich uniwersytetów : Univerzita Palackého z Czech, Universität Paderborn z Niemiec oraz University of Brighton Anglii.   Wraz z Łukaszem Rakowskim, liderem Fair Play Drużyny z Maszewa Dużego oraz przedstawicielami z organizacji Fotbal pro rozvoj,  mieliśmy możliwość , promowania i zaprezentowania idei Fair Play Programu oraz przedstawienie słuchaczom metody football3.
                05 lutego 2020,  w godzinach 8.30-10.00 poprowadziliśmy poranny panel, w którym omówiliśmy „Wpływ fair play programu na rozwój kompetencji społecznych oraz  metodologię prowadzenia zajęć koncepcją football3” . Część teoretyczna przeplatana była zabawami integracyjnymi. Zajęcia spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem ze strony uczestników. Natomiast wieczorem w godzinach 20.00 – 22.00 zaprezentowaliśmy studentom metodę football3 od strony praktycznej, gdzie uczestnicy szkolenia wzięli udział w turnieju Fair Play. Studenci mogli zobaczyć jak ta metoda zajęć piłki nożnej wygląda od strony organizacyjnej. Uczestnicy wcielali się różne funkcje – zawodników , mediatorów oraz koordynatorów turnieju.
                06 lutego 2020 mieliśmy przyjemność wziąć udział w panelu podsumowującym szkolenie (Word coffee). Studenci zostali podzieleni na kilka grup. W panelu brali udział wszyscy wykładowcy. Przez 2 godziny każda grupa miała możliwość rozmowy i dyskusji z każdym prowadzącym, na tematy omawiane na szkoleniu. Na rozmowę  z każdym wykładowcą , grupa miała 10 minut . Na zakończenie panelu,  prelegenci dodatkowo odpowiadali na pytania studentów odnoszące się do różnych kwestii poruszanych podczas całego projektu.
                Poza prowadzeniem zajęć o tematyce promującej Fair Play Program braliśmy udział w wykładach i zajęciach praktycznych prowadzonych przez profesorów , wykładowców oraz uznane autorytety pracujących na uniwersytetach w różnych częściach świata oraz w różnych organizacjach oraz fundacjach. Podczas nich poruszanych było wiele istotnych tematów odnoszących się do wpływu sportu na społeczeństwo:
  1.  Wpływ sportu na rozwój pokoju na świecie.
  2.  Wpływ sportu na obniżenie poziomu przemocy i patologii w krajach III świata.
  3. Rozwój świadomości ekologicznej poprzez sport.
  4. Promowanie idei Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ poprzez sport.

Nasz udział w projekcie miał wiele bardzo istotnych aspektów. Oprócz możliwości promowania Fair Play Programu na arenie międzynarodowej mogliśmy również zaczerpnąć wielu istotnych informacji o globalnym wpływie sportu na rozwój różnych społecznych kompetencji. Poznać wielu ciekawych ludzi oraz autorytety zajmujące się wspomnianymi dziedzinami z różnych regionów Świata. Było to bardzo ciekawe doświadczenie i wyzwanie, tym bardziej , że cały projekt realizowany był w języku angielskim, co pomogło w jego doskonaleniu.
Marcin Sielczak
Operator programu:
LOGO MSIS
Młodzieżowe Stowarzyszenie
Inicjatyw Sportowych
a.mierkowski@msis.pl
All Rights Reserved
©MSIS