Nowa Góra rozpoczyna pierwszą tegoroczną akcję dobroczynną!

8 kwietnia 2020

Fair Play drużyna GKS GÓRA , we współpracy ze Szkołą Podstawową im. Zbigniewa Dłużniewskiego , Szkołą Podstawową nr 1 im. Braci Jeziorowskich w Płocku oraz Wójtem Gminy Staroźreby Kamilem Groszewskim organizuje zbiórkę plastikowych korków, które przekażą na rzecz Majki, mieszkanki gminy. Zbiórka będzie prowadzono w terminie od 01.04.2020 do 15.08.2020. Pomimo trudnej sytuacji , spowodowanej epidemią , drużyna pokazuje , że można pomagać także z domu.  W każdej możliwej chwili , korki można dostarczać na orlik lub do szkoły. 
Akcje dobroczynne promują Cele Zrównoważonego Rozwoju . Akcja przygotowana przez drużynę z Nowej Góry promuje cel 15 : #Życienalądzie, jest realizowana w ramach zadania drugiego ogólnopolskiej grywalizacji drużyn wolontariuszy :) Fair Play Program współfinansowany jest ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich z Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego .

#zostańwdomu #gramyfair #weplayfair #football3 #football4good #grywalizacja #fio #globalgoals      
Operator programu:
LOGO MSIS
Młodzieżowe Stowarzyszenie
Inicjatyw Sportowych
a.mierkowski@msis.pl
All Rights Reserved
©MSIS