Rozpoczynamy udział w Football for Good Visegrad Network

6 maja 2020

Football for Good Visegrad Network to projekt, który zwiększy pozytywny wpływ piłki nożnej w Europie Środkowej i Wschodniej, umożliwi wymianę wiedzy na poziomie międzynarodowym, da możliwość dzielenia się doświadczeniami oraz utworzenia wspólnej wyszehradzki strategii. Głównym celem tego projektu jest wzmocnienie pozycji liderów młodzieżowych, rozwój społeczny młodzieży zagrożonej ubóstwem, dyskryminacją i wykluczeniem w regionie wyszehradzkim. Projekt obejmuje organizację międzynarodowych wydarzeń, szkolenia edukacyjne dla młodych liderów i spotkania strategiczne.  Postaramy się rozwinąć jakości działań organizacji młodzieżowych w regionie wyszehradzkim działających w dziedzinie edukacji pozaformalnej w sporcie.
5 maja 2020 r. odbyło się pierwsze spotkanie online, którego celem było omówienie programu szkolenia młodych liderów  w Pradze i Wyszehradzkiego Fair Play Turnieju. Program obejmie:
  • piłka nożna na rzecz rozwoju (teoria i praktyka)
  • football3 role i obowiązki
  • praktyka mediacyjna
  • przywództwo i warsztaty wielokulturowe
  • budowanie zespołu i zabawne wielokulturowe działania
  • turniej z drużynami z Węgier, Polski, Słowacji i Czech


Fair Play Program reprezentują: Paulina Drążkiewicz i Maciej Gronczewski z Maszewskiego Klubu Sportowego wspierani przez lidera Łukasza Rakowskiego i Beatę Mierkowską.
  • Projekt realizowany dzięki: Erasmus + Sport -  Small Collaborative Partnership
  • Lider projektu: INEX-SDA / Fotbal pro Rozvoj
  • Partnerzy projektu: Oltalom Sport Association / Football Road Show oraz MSIS i MKS Maszewski Klub Sportowy / Fair Play Program
Operator programu:
LOGO MSIS
Młodzieżowe Stowarzyszenie
Inicjatyw Sportowych
a.mierkowski@msis.pl
All Rights Reserved
©MSIS