Wolontariusze z Maszewa Dużego w „Armii Walecznej Zosi”

22 lipca 2020

Wolontariusze Fair Play Drużyny z Maszewa Dużego zorganizowała wirtualny bieg o nazwie „ Brwileńska dla Zosi” . Bieg odbył się w dniach 13 – 19 lipca 2020 roku. Każdy uczestnik zawodów  brał udział poprzez rejestrację swojego sportowego wyniku dzięki aplikacji mobilnej. Dodatkowo, maszewscy wolontariusze, przekazali na licytację piłkę z podpisami całej drużyny.
Pieniądze wpłacone przez uczestników biegu, kibiców oraz zwycięzcę licytacji, zostały przekazane, na rzecz małej Zosi , mieszkanki powiatu płockiego, zmagającej się ze straszną chorobą,  jaką jest SMA. Tym samym, wolontariusze z Maszewa Dużego stali się członkami „Armii Walecznej Zosi”, bo tak nieformalnie nazywa się  grupa wspierająca zbiórkę na lek dla dziewczynki. Koszt leku i jego podania wyniósł prawie 10 milionów złotych, a drużyna z Maszewa przyczyniła się do uzbierania tej kwoty.
Tak akcję komentuje lider drużyny wolontariuszy fair play z Maszewa, Łukasz Rakowski:   
- Zamieniliśmy Brwileńską ostoję na Bieg dla Zosi. Pieniążki wpłacone przez uczestników i kibiców zasiliły konto Zosi. Bieg został zorganizowany wirtualnie , przy pomocy aplikacji wspomagających. Wystawiliśmy też , na licytację , piłkę z podpisami całej naszej drużyny. Zebrana kwota została przekazana na leczenie chorej dziewczynki.

W akcję dobroczynną zaangażowało się 16 wolontariuszy Drużyny z Maszewa – 10 dziewcząt i 6 chłopców. Do ich zadań należało nawiązanie kontaktu i zaproszenie lokalnych biegaczy do promowania biegu, weryfikacja wyników oraz zbieranie danych oraz zdjęć podsumowujących akcję.     Brwileński, wirtualny bieg dla Zosi, organizowany przez wolontariuszy z Maszewa Dużego wsparło wiele instytucji i partnerów. Urząd Gminy Stara Biała z Panem wójtem Sławomirem Wawrzyńskim, odpowiedzialny był za promocję wydarzenia na stronie internetowej gminy. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w starej Białej, na czele z dyrektorem , Panem Rolandem Burym, odpowiedzialny był za wsparcie finansowe, potrzebne do organizacji biegu. Lokalna firma spawalnicza przekazała puchar dla zwycięzcy zawodów, wyspawany własnoręcznie przez pracowników. Ambasadorami, promującymi akcję dobroczynną , byli znani , lokalni biegacze - pani Agnieszka Budek oraz pan Andrzej Brzeziński.
Liderem i założycielem Fair Play Drużyny z Maszewa Dużego jest Łukasz Rakowski. Jest osobą znaną i lubianą w lokalnej społeczności, a w wolontariat sportowy jego ekipy angażuje się zawsze duża ilość ludzi. Łukasz jest również nauczycielem wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym oraz animatorem sportu na tamtejszym orliku.
   
Akcja realizowana przez wolontariuszy z Maszewa Dużego promowała trzy z siedemnastu Celów Zrównoważonego Rozwoju , sformułowanymi przez ONZ: cel nr 3 – Dobre zdrowie i jakość życia; cel nr 9 – Innowacyjność , przemysł , infrastruktura; cel nr 17- Partnerstwa na rzecz celów. Wirtualny bieg dobroczynny „Brwileńska dla Zosi” okazał się bardzo szlachetnym działaniem, które pomogło ocalić , to co jest najważniejsze- życie ludzkie.
Materiał zrealizowany w ramach projektu "Fair Play Program = Akademia + Drużyny + Grywalizacja + Forum + Badania" realizowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 r. koordynowanego przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i wsparciu FIFA Foundation 
Operator programu:
LOGO MSIS
Młodzieżowe Stowarzyszenie
Inicjatyw Sportowych
a.mierkowski@msis.pl
All Rights Reserved
©MSIS