Akcja „Zróbmy coś dobrego” w wykonaniu Fair Play Drużyny Nowa Góra – Korki dla Majki !!

20 sierpnia 2020

Akcja 2
Nowa Góra – lider Marcin Sielczak
Cel 15. Życie na lądzie
„Myślimy globalnie , działamy lokalnie” , takie hasło przyświecało akcji dobroczynnej, którą wraz z partnerami przeprowadziła Fair Play Drużyna z Nowej Góry, na czele z liderem Marcinem Sielczakiem. Fair Play Drużyna z Nowej Góry i jej wolontariusze od kilku miesięcy prowadzili akcję zbierania korków na rzecz Majki, mieszkanki ich gminy, która od wielu lat boryka się ciężką chorobą, przez którą, mimo wieku 8 lat nadal nie chodzi i nie mówi. Akcję przeprowadziło 16 wolontariusz Fair Play Drużyny Nowa Góra a do akcji włączały się lokalne instytucje, dzieci, młodzież z pobliskiej szkoły.
Fair Play Drużynę wsparły takie instytucje jak:
- Szkoła Podstawowa im. Zbigniewa Dłużniewskiego w Nowej Górze,
- OSP NOWA GÓRA
- Urząd Gminy Staroźreby- reprezentowany przez
- Firma BUD-TOM z Piączyna ,
- Centrala Nasienna „Pietrzak” z Dłużniewa ,
- Stajnia Szybki Konik z Sadkowa
- ponadto aktywne wsparcie udzieliła - Pani Agnieszka Karwowska , pracownik PKN Orlen
----
Materiał zrealizowany w ramach projektu "Fair Play Program = Akademia + Drużyny + Grywalizacja + Forum + Badania" realizowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 r. koordynowanego przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Operator programu:
LOGO MSIS
Młodzieżowe Stowarzyszenie
Inicjatyw Sportowych
a.mierkowski@msis.pl
All Rights Reserved
©MSIS