Myślimy globalnie – działamy lokalnie

20 sierpnia 2020

 „Myślimy globalnie , działamy lokalnie” takie hasło towarzyszyło akcji dobroczynnej , zorganizowanej przez wolontariuszy Fair Play Drużyny – GKS Góra, w ramach realizacji zadania drugiego w Fair Play Programie, jakim jest organizacja działań dobroczynnych. Akcja trwająca od kwietnia, do połowy sierpnia polegała na zbiórce plastikowych korków od butelek i pojemników.

Celem głównym było wsparcie leczenia i rehabilitacji Majki, mieszkanki gminy Staroźreby, na terenie której działa drużyna z Nowej Góry. Założeniem tej akcji dobroczynnej było zaangażowanie całej lokalnej społeczności aby uświadomić, że wspólnymi siłami można dokonać naprawdę dużych rzeczy, a czynienie dobra wcale nie wymaga skomplikowanych działań.

Zbiórka korków dla Majki miała również aspekt edukacyjno - wychowawczy, szczególnie  ważny dla dzieci i młodzieży, którzy uczestniczyli w akcji. Wolontariusze z Nowej Góry uświadamiali dzieci , młodzież i całą lokalną społeczność o negatywnym wpływie plastiku na środowisko i klimat. Pokazali również , że dzięki takim działaniom , plastik może trafiać do recyklingu oraz może być wykorzystany ponownie.


W akcję zbiórki korków dla Majki , zaangażowało się 16 wolontariuszy Fair Play Drużyny z Nowej Góry, 7 dziewcząt i 9 chłopców. Wolontariusze odpowiedzialni byli za promocję akcji w swoich szkołach, wśród rówieśników oraz w mediach społecznościowych. Koordynowali odbiór korków od mieszkańców gminy, wspierających działanie oraz dostarczających korki.

Akcję dobroczynną organizowaną przez wolontariuszy z Nowej Góry wsparło wiele instytucji, firm oraz przedstawicieli lokalnych władz i jednostek samorządowych. Urząd Gminy w Staroźrebach na czele z Wójtem Kamilem Groszewskim, odpowiedzialni byli za promocję medialną  na stronie internetowej urzędu gminy. Szkoła Podstawowa im. Zbigniewa Dłużniewskiego  w Nowej Górze – której przedstawicielami były panie: Dyrektor Beata Rosiak oraz Wicedyrektor Monika Turowska- Burczyńska. Szkoła prowadziła zbiórkę korków w godzinach swojej pracy oraz promowała działanie wśród uczniów, rodziców, na profilu facebook oraz na stronie internetowej placówki. Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Górze z naczelnikiem , panem Mirosławem Pomoryn, przekazali zebrane korki oraz promowali wydarzenie na profilu facebook’owym OSP.
Akcje dobroczynną wsparły również lokalne firmy , które prowadziły zbiórkę wśród swoich pracowników i partnerów oraz promowały działanie na swoich profilach społecznościowych: - Firma Pietrzak sp. z o.o., sp. k z prezesem Robertem Pietrzak;  - firma TOM-BUD z prezesem , panem Tomaszem Garlej;  - stadnina koni „Szybki konik” z prezesem , panią Martą Szyba.
W działanie dobroczynne zaangażowała się także pani Agnieszka Karwowska – przedstawiciel PKN Orlen, która jest jednocześnie wolontariuszem VIP w drużynie fair play z Nowej Góry. Pani Agnieszka prowadziła zbiórkę korków dla Majki wśród pracowników działu, którym pracuje.

Całą akcję koordynował lider Fair Play Drużyny z Nowej Góry – Marcin Sielczak, który jest również animatorem miejscowego „orlika” oraz członkiem zarządu oraz trenerem grupy młodzieżowych GKS Góra.  
Akcja, którą zrealizowali wolontariusze z Nowej Góry związana była promocją jednego z 17 – stu Celów Zrównoważonego Rozwoju. Był to cel piętnasty- Życie na lądzie.
Zaangażowanie tak wielu osób oraz instytucji i firm pokazuje , że cele akcji, jakimi były pomoc, integracja oraz działania edukacyjno- wychowawcze , zostały w pełni zrealizowane.
 


Materiał zrealizowany w ramach projektu "Fair Play Program = Akademia + Drużyny + Grywalizacja + Forum + Badania" realizowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 r. koordynowanego przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i wsparciu FIFA Foundation
Operator programu:
LOGO MSIS
Młodzieżowe Stowarzyszenie
Inicjatyw Sportowych
a.mierkowski@msis.pl
All Rights Reserved
©MSIS