Nauka nie poszła w las

26 września 2020

Drużyna Fair Play z Nowej Góry w swojej drugiej akcji dobroczynnej, ramach zadania drugiego w Fair Play Program, postanowiła posprzątać jeden z miejscowych lasów.  Działanie zostało zaplanowane i zrealizowane  26 września 2020 roku.
Wolontariusze oraz pozostali uczestnicy akcji, oprócz tego, że chcieli oczyścić las ze śmieci, to chcieli zwrócić również uwagę na narastający problem zanieczyszczania fauny i flory przez ludzi, szczególnie plastikiem. Działanie miało więc również aspekt edukacyjny.

Tak komentuje akcję lider drużyny z Nowej Góry , Marcin Sielczak:
 - Chcieliśmy pokazać , że problem wszechobecnego zaśmiecania  jest niestety powszechny i pomimo różnego rodzaju kampanii społecznych ludzie nadal niszczą środowisko w którym żyją. Chcielibyśmy żeby społeczeństwo zrozumiało , że takim działaniem wpływamy na destrukcję naszego klimatu i planety. Takich działań moglibyśmy uniknąć gdyby każdy segregował śmieci i wyrzucał je w miejsca do tego przeznaczone.

W akcję sprzątania lasu zaangażowało się 8 wolontariuszy Fair Play drużyny z Nowej Góry- 3 dziewczęta i 5 chłopców. Do ich zadań należało organizacja całego przedsięwzięcia włącznie z udziałem w sprzątaniu oraz promocja akcji wśród rodziny i znajomych oraz na swoich profilach w mediach społecznościowych.
Partnerem akcji była Szkoła Podstawowa im. Zbigniewa Dłużniewskiego w Nowej Górze . Zadaniem jednostki była promocja akcji wśród uczniów i rodziców oraz w mediach społecznościowych.. W sprzątaniu lasu wzięło udział 13 uczniów placówki - 2 dziewczynki i 11 chłopców.
Liderem i założycielem Fair Play Drużyny z Nowej Góry jest Marcin Sielczak, lokalny animator sportu na miejscowym orliku oraz nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Zbigniewa Dłużniewskiego w Nowej Górze.

Akcja sprzątania lasu , zorganizowana przez wolontariuszy z Nowej Góry promowała jeden z siedemnastu Celów Zrównoważonego Rozwoju. Był to cel numer 13- działania w dziedzinie klimatu.
Materiał zrealizowany w ramach projektu "Fair Play Program = Akademia + Drużyny + Grywalizacja + Forum + Badania" realizowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 r. koordynowanego przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i wsparciu FIFA Foundation   
Operator programu:
LOGO MSIS
Młodzieżowe Stowarzyszenie
Inicjatyw Sportowych
a.mierkowski@msis.pl
All Rights Reserved
©MSIS