W Grzybnie i Unisławiu sprzątali orlik i zbierali korki

5 października 2020

Fair Play Drużyna z Grzybna, w ramach organizacji akcji 2giej "Zróbmy coś dobrego" w Fair Play Programie, zrealizowała dwa działania, angażujące wolontariuszy oraz  lokalną społeczność. Pierwsza akcja dobroczynna polegała na systematycznym sprzątaniu obejścia wokół orlika w Unisławiu oraz terenu wokół Szkoły Podstawowej w Grzybnie. Akcja miała na celu pokazanie dobrego przykładu oraz zwrócenie uwagi na powszechność zaśmiecania środowiska. Aspektem wychowawczym było promowanie i uwrażliwianie społeczeństwa na dbałość o naszą planetę.
Druga akcją dobroczynną  zorganizowana przez wolontariuszy z Grzybna  i Unisławia dotyczyła zbiórki kasztanów, które zostały przekazane na rzecz leczenia chorego Mateusza, młodego mieszkańca gminy Unisław. Ta akcja miała na celu pokazanie, że pomóc można w bardzo prosty sposób oraz , że przyroda również nam bardzo pomaga, dlatego należy o nią dbać. Obydwa wydarzenia realizowane były we wrześniu 2020 roku.

W akcje dobroczynną sprzątania Orlika oraz obejścia wokół szkoły zaangażowało się czynnie 7 młodych wolontariuszy Fair Play Drużyny Grzybno / Unisław – 3 dziewczęta i 4 chłopców. Do ich zadań należały: pomoc w organizacji logistycznej akcji , promocja wydarzenia wśród rodziny, znajomych i mediach społecznościowych oraz aktywny i systematyczny udział. W akcji zbiórki kasztanów na rzecz wsparcia leczenia Mateusza, czynnie uczestniczyło 22 młodych wolontariuszy drużyny- 15 dziewcząt i 7 chłopców. Ich zadania były takie same jak podczas pierwszego działania.

W obydwie akcje bardzo chętnie angażowało się wielu partnerów. Największym partnerem była  lokalna społeczność. W zbiórkę kasztanów zaangażowało się około 400 mieszkańców Gminy Unisław. Obydwie akcje wsparło wielu wolontariuszy VIP, pierwszą 7 osób, natomiast w drugą zaangażowało się 10 osób. Wśród nich byli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko Pomorskiego oraz Urzędu Gminy Unisław, którzy zaopatrzyli uczestników w środki ochrony osobistej, potrzebne do przeprowadzenia akcji. Gminny Ośrodek Kultury w Unisławiu był odpowiedzialny za promocję wydarzeń na stronie internetowej. Aktywnego wsparcia udzielili również przedstawiciele jednostek oświatowych, których podopieczni, nauczyciele oraz rodzice dzieci zaangażowali się w czynny udział w obydwa wydarzenia. Były to: Szkoła Podstawowa w Grzybnie, Szkoła Podstawowa w Unisławiu, Szkoła Podstawowa w Kokocku, Przedszkole Zielony Zakątek w Unisławiu oraz Przedszkole Gminne Krasnoludek.
Liderem i inicjatorem działań wolontariuszy Fair Play Drużyny Grzybno/Unisław jest Mariusz Krzemiński.  Nauczyciel w Przedszkolu Zielony Zakątek w Unisławiu. Nauczyciel w Szkole Podstawowej w Grzybnie oraz lokalny animator sportu na „orliku” w Grzybnie.  Pomysłodawca i organizator wielu wydarzeń sportowych i wychowawczych , angażujących lokalną społeczność.
Obydwie akcje dobroczynne organizowane przez fair play wolontariuszyz Grzybna i Unisławia promowały Cele Zrównoważonego Rozwoju. Sprzątanie obejścia orlika i szkoły podstawowej promowała cel nr 3- Dobre zdrowie i jakość życia oraz cel nr 17- Partnerstwa na Rzecz Celów. Akcja zbiórki kasztanów na rzecz chorego Mateusza, mieszkańca gminy Unisław promowała również Cel nr 3 - Dobre zdrowie i jakość życia  oraz Cel nr 15 – Życie na lądzie.
Materiał zrealizowany w ramach projektu "Fair Play Program = Akademia + Drużyny + Grywalizacja + Forum + Badania" realizowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 r. koordynowanego przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i wsparciu FIFA Foundation
Operator programu:
LOGO MSIS
Młodzieżowe Stowarzyszenie
Inicjatyw Sportowych
a.mierkowski@msis.pl
All Rights Reserved
©MSIS