Dzień czynienia dobra w Lipuszu

14 października 2020

To był piękny, jesienny dzień, 14 października 2020 roku. Właśnie tego dnia, Fair Play Drużyna z Lipusza zorganizowała swoją akcję dobroczynną w ramach realizacji zadania drugiego, akcji "Zróbmy coś dobrego" w Fair Play Programie.
Głównym celem działania dobroczynnego było uporządkowanie terenu wokół kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Lipuszu oraz sąsiadujących ze świątynią kapliczek. Następnie uczestnicy akcji przenieśli się do parku przy rzece Wda w Lipuszu, gdzie zgrabili i uprzątnęli liście oraz zebrali śmieci znajdujące się w rzece. Na zakończenie wszyscy wolontariusze oraz pozostali uczestnicy akcji wzięli udział we wspólnym poczęstunku, przy ciastku i herbacie  zorganizowanym w miejscowej salce katechetycznej. Oprócz tego, że akcja miała zwrócić uwagę na działania promujące dbałość o środowisko i lokalne otoczenie, miała również charakter integracyjny.
- Możliwość spotkania w czasie pandemii. Dzięki połączeniu wspólnych sił było możliwe posprzątanie obejścia wokół Kościoła. Wolontariusze byli zadowoleni, ze mogą zrobić coś dobrego
– komentuje lider wolontariuszy z Lipusza, Grzegorz Lipiński.
W akcję „sprzątania świata” zaangażowało się czynnie 7 młodych wolontariuszy  Fair Play Drużyny z Lipusza – 4 dziewczęta i 3 chłopców . Do ich zadań należało: praca przy pracach porządkowych oraz logistyka i organizacja zadań dla pozostałych uczestników wydarzenia.
W akcję dobroczynną, organizowaną przez wolontariuszy z Lipusza, zaangażowali się także lokalni partnerzy.  Parafia pod wezwaniem Świętego Michała Archanioła w Lipuszu wraz z księdzem proboszczem Janem Ostrowskim i wikarym Mateuszem Drutel. Zadaniem instytucji było udostępnienie salki katechetycznej do spotkania integracyjnego po zakończeniu wydarzenia. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Lipusz, które zakupiło poczęstunek w postaci ciasta i herbaty dla uczestników akcji.
Liderem  Fair Play Drużyny  z Lipusza oraz inicjatorem jej działań jest Grzegorz Lipiński, animator sportu na miejscowym „orliku, nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół w Lipuszu.

Akcja dobroczynna wolontariuszy z Lipusza promowała 15 – sty z siedemnastu Celów Zrównoważonego Rozwoju, Życie na lądzie.
Materiał zrealizowany w ramach projektu "Fair Play Program = Akademia + Drużyny + Grywalizacja + Forum + Badania" realizowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 r. koordynowanego przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i wsparciu FIFA Foundation  
Operator programu:
LOGO MSIS
Młodzieżowe Stowarzyszenie
Inicjatyw Sportowych
a.mierkowski@msis.pl
All Rights Reserved
©MSIS