Fair Play Global Goals Festival – Nowa Góra 2020

25 października 2020

W dniach 19 – 21 października 2020 roku w hali sportowej  Szkoły Podstawowej im. Zbigniewa Dłużniewskiego w Nowej Górze odbyło się wielkie święto piłki nożnej i idei Global Goals. Festiwal Football 3 & Global Goals , który zorganizowali wolontariusze Fair Play Drużyny z Nowej Góry okazał się sporym wyzwaniem organizacyjnym , ale również był dużym sukcesem ekipy.
Wydarzenie trwało 3 dni. Przez 2 dni dzieci z oddziałów wczesnoszkolnych (Klasy I-III) , rywalizowały w turniejach klasowych , rozgrywając turnieje metodą football3. Ostatniego dnia festiwalu realizowany był aspekt edukacyjno-promocyjny Celów Zrównoważonego Rozwoju.

W Fair Play Global Goals Festivalu  – Nowa Góra 2020 wzięło udział 56 uczniów- 34 dziewczęta i 22 chłopców- z klas I-III Szkoły Podstawowej, koordynowanych przez nauczycielki nauczania wczesnoszkolnego. W turnieju rywalizowały zarówno dziewczęta jak i chłopcy, w drużynach mieszanych. Było dużo fajnej gry, ciekawych dyskusji w strefach dialogu oraz pomysłowości przy promocji Global Goals.

W organizację festiwalu zaangażowało się czynnie 3 młodych wolontariuszy Fair Play Drużyny z Nowej Góry. 2 wolontariuszy i 1 wolontariuszka. Przed organizacją festiwalu byli odpowiedzialni za promowanie wydarzenia, pomoc w rekrutacji drużyn oraz przygotowanie dokumentacji , kart meczowych oraz katalogów zasad. W trakcie imprezy byli głównymi prowadzącymi turnieje, odpowiadali za organizacje boisk, kolejność spotkań , raportowanie wyników oraz prowadzenie stref dialogu. Po zakończeniu festiwalu zadaniem wolontariuszy było wysłanie raportów i zdjęć z turnieju , zgromadzenie materiału do relacji w mediach społecznościowych oraz promowanie wydarzenia.
Głównym partnerem Fair Play Global Goals Festivalu – Nowa Góra 2020 była Szkoła Podstawowa im. Zbigniewa Dłużniewskiego w Nowej Górze , na czele z Panią Beatą Rosiak – dyrektorem placówki oraz Panią Moniką Turowską – Burczyńską – wicedyrektorem szkoły. Szkoła udostępniła halę sportową na czas imprezy , a także przygotowała dyplomy dla uczestników festiwalu. Panie dyrektorki wzięły udział w ceremonii zakończenia festiwalu oraz rozdaniu dyplomów oraz piłek , przekazanych przez Fundację Orlen. Ogromną pracę włożyła pani Joanna Pietrzak, nauczyciel wychowania fizycznego w tej samej szkole, bez której pomocy organizacyjnej festiwal by się w takiej formie nie odbył . W pomoc przy organizacji festiwalu, chętnie włączyły się także wychowawczynie klas I-III, które oprócz koordynacji drużyn , były odpowiedzialne za wykonanie przez uczniów części promującej idee Global Goals.

Ostatni dzień festiwalu był ukoronowaniem ciężkiej pracy włożonej przez dzieci i  ich opiekunów. W ramach zdobywania wiedzy i promowania Celów Zrównoważonego Rozwoju, każda klasa wykonała prace plastyczne , przedstawiające własną interpretację wybranego przez siebie celu. Na zakończenie , wszystkie prace zostały wywieszone w klasowych galeriach, które można było oglądać przez kilka dni.

- Nasi uczniowie, wolontariusze oraz nauczyciele pokazali, że takie wydarzenia pozwalają nie tylko edukować, ale także integrować szkolną społeczność. A dobra zabawa może również przyczyniać się do czynienia dobra. Nasz festiwal promował 2 cele- "działania w dziedzinie klimatu" oraz "dobra jakość edukacji". Mamy nadzieję , że wspólnie stworzymy jeszcze nie jedno podobne wydarzenie dla naszej społeczności 
- tak skomentował cały festiwal Marcin Sielczak, lider wolontariuszy Fair Play Drużyny z Nowej Góry.
Materiał zrealizowany w ramach projektu "Fair Play Program = Akademia + Drużyny + Grywalizacja + Forum + Badania" realizowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 r. koordynowanego przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i wsparciu FIFA Foundation
Operator programu:
LOGO MSIS
Młodzieżowe Stowarzyszenie
Inicjatyw Sportowych
a.mierkowski@msis.pl
All Rights Reserved
©MSIS