Fair Play Program – Fair Play Global Goals Festivale 2020/2021

26 czerwca 2021

W latach 2020/2021 Fair Play Programu udało nam się zorganizować 28 Fair Play Global Goals Festiwali.

Podczas każdego z nich promowaliśmy Cel 5ty – również płci, a podczas tych wydarzeń uczestniczyło 508 dziewczynek o 557 chłopców.
Festivale przygotowali liderki, liderzy oraz 259 wolontariuszy sportowych.
 
Nasze działania są możliwe dzięki dofinansowaniu, które otrzymaliśmy od FIFA Foundation.
Operator programu:
LOGO MSIS
Młodzieżowe Stowarzyszenie
Inicjatyw Sportowych
a.mierkowski@msis.pl
All Rights Reserved
©MSIS