fair play program

Fair Play Program

FAIR PLAY Program jest to projekt edukacyjno-społeczny. Używamy grywalizacji, metody football3 i wolontariatu sportowego do rozwijania postaw FAIR PLAY opartych na empatii, szacunku i współpracy oraz promocji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Cele projektu wpisują się w szerzej rozumiane budowanie kapitału społecznego; rozwijanie i integrowanie wspólnot, organizacji i społeczności lokalnych; rozwijanie kompetencji miękkich i umiejętności organizacyjnych wśród wszystkich uczestników projektu. W edycji 2019/2020 lokalni liderzy i młodzież w ramach grywalizacji realizują zadania ukierunkowane na organizację: zajęć z football3 dla dzieci (w tym szczególnie z klas I-III), akcji dobroczynnych i charytatywnych nawiązujących do 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju Świata oraz Fair Play Festiwalu integrującego lokalną społeczność.
Operator programu:
LOGO MSIS
Młodzieżowe Stowarzyszenie
Inicjatyw Sportowych
a.mierkowski@msis.pl
All Rights Reserved
©MSIS